Regler

Som medlem i SHTLK har du, utan att boka eller betala avgift, rätt att spela på våra två tennisbanor när som helst när dessa är lediga. Alla veckans timmar, må-lö, är dock under juni-augusti utarrenderade på olika medlemmar som då har förtur på sin specifika timme. För spel då man inte innehar timmen gäller byte vid hel timme om andra medlemmar väntar på att få spela. Vid fall då innehavare av timmen kommer mer än 10 minuter efter start av denna har han/hon dock ej rätt att hävda innehavd timme, utan får då vänta till nästa heltimme som vanligt.

Om man efter regn torkat/iordningställt bana har man förtur att spela påföljande timma även framför innehavare av denna.

Enbart familjemedlemmar kan ”låna” annans kontraktstid

Vid på- och avstigning av övre banan skall hänsyn tas till spelare på den nedre banan. Man bör ej passera denna under pågående boll.

På banorna gäller förbud mot skor som färgar av sig. Skor avsedda för inomhussporter- eller tennisskor brukar vara okej. Löparskor är i regel ej avsedda för spel på banorna och bör alltså oftast inte användas.