Bli medlem

För att bli medlem, kontakta Torbjörn Hahn på epost: medlem@shltk.se

Medlemsavgiften är 100 kr per person och sätts in till postgiro: 529969-8 (ange namn och adress i meddelandefältet)