Bli medlem

För att bli medlem kontakta oss via epost till: medlem@shltk.se

Medlemsavgiften är 100 kr per person och säsong och sätts in till postgiro: 529969-8 (ange namn och adress i meddelandefältet)

Upphämtning av nyckel till banorna samordnas efter bekräftat medlemskap.